Laat je begeleiden in een diep transformatieproces waarin je je eigen licht meer en meer her-innert en durft toelaten. Hiervoor is het nodig om je remmende patronen en overtuigingen te detecteren en los te laten.

Individueel Aanbod

Groepsaanbod

Iedere eerste vrijdag van de maand

Volgende datum:
???  2021

Familieopstellingen laten toe om de onderliggende dynamiek van een probleem of een patroon zichtbaar te maken waardoor je op een nieuwe manier naar jezelf en je omgeving kijkt. Dit kan bevrijdend werken en zorgt voor een frisse beweging in je leven.
Er wordt gewerkt met vragen van enkele deelnemers, waarbij de overige aanwezigen een ondersteunende rol opnemen. Zowel voor de vraagsteller als voor de deelnemers kan het uitwisselen van energie — in een gedragen en geborgen groep — een waardevolle stap zijn richting zelfinzicht en heling.