Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Els Vanthuyne. 
Adres maatschappelijke zetel: Beukenlaan 91, 9051 Gent
GSM: +32 479/89 34 06
Email: info@elsvanthuyne.be
Ondernemingsnummer: 0819902297
Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de volgende algemene voorwaarden:


Privacybeleid 

De persoonsgegevens worden verwerkt door Els Vanthuyne overeenkomstig deze privacyverklaring.
Als je hieromtrent vragen of opmerkingen hebt, kan u contact opnemen via bovenstaande gegevens. 

Verwerkingsdoeleinden: 
De door de cliënt meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: facturatie, opvolgen van bestellingen/leveringen, versturen van nieuwsbrieven om cliënten op de hoogte te brengen van de komende activiteiten, ...
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), b (uitvoering van een overeenkomst) en c (voldoen aan wettelijke verplichting) van de Algemene Verordening Gegevensbeschermming. De cliënt heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Ook heb je als cliënt het recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder je toestemming, tenzij de beroepscode als psycholoog het verplicht.

Recht van inzage, verbetering, wissing, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens:
De cliënt heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan deze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken of bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. 

Bewaarperiode: 
De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is volgens wettelijke vereisten (oa voor de boekhouding en de deontologische code voor psychologen). 

Direct marketing:
U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. 

Klacht: 
Als cliënt kan je een klacht indienen bij de Psychologencommissie: https://www.compsy.be/nl/tuchtprocedure.
 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 
Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Els Vanthuyne de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie op de website, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Els Vanthuyne geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 
Els Vanthuyne kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Els Vanthuyne kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser. Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google zoals hierboven omschreven.


Herroepingsrecht

Volgens het herroepingsrecht heeft de cliënt 14 dagen bedenktijd na aankoop van een cursus. 
Dit is enkel geldig voor cursussen die live gegeven worden in een ruimte of online. 
Voor online cursussen die reeds helemaal afgewerkt zijn en waarvan je de directe en volledige toegang krijgt via een paswoord, is dit niet geldig. 


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Els Vanthuyne of rechthoudende derdens. 


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, Gent bevoegd.