Voor begeleiders

Basistraject familieopstellingen

Een ervaringsgericht traject om opstellingen te 
leren gebruiken tijdens individuele begeleidingen: 

Ben je een psycholoog, therapeut, heler of begeleider?
Ben je bekend met het therapeutische proces?
Heb je reeds ervaring met familieopstellingen en voel je je geroepen om deze techniek te gebruiken in je begeleidingen?
Dan is dit traject iets voor jou.  De techniek van familieopstellingen is een inzichtgevende en verbredende tool om anderen dieperliggende kennis of ervaringen mee te geven.


Vanaf september 2024 start er opnieuw een basistraject familieopstellingen met oefensessies op donderdag in Sint-Denijs-Westrem/Gent.

 


Het basistraject start in september 2024 


Het basistraject bestaat uit zowel online als life momenten.
Tijdens de ene week krijg je filmpjes over de theorie. Deze kan je op je eigen tempo en tijdstip zoveel (her)bekijken als je wil. Dit is geen groepssamenkomst. De week erna, telkens op een donderdag, komen we samen in kasteel Borluut te Sint-Denijs-Westrem. Tijdens deze samenkomsten kan je vragen stellen en ga je vooral veel oefenen met andere groepsleden. Dit is een intens ervaringsgericht traject waar je met je eigen familiepatronen aan de slag gaat. Best neem je tijdens deze periode niet te veel hooi op je vork zodat je kan bekomen en tijd hebt om de nieuwe bewegingen te laten integreren. Inhoud


'Less is more'

Dit basistraject is bedoeld om de techniek familieopstellingen onder de knie te krijgen op een ervaringsgerichte manier en te kunnen toepassen in één-op-één begeleidingen.
Er wordt vooral toegespitst op het kerngezin, wat betekent dat we met 1, 2 of maximum 3 representanten werken. Je wordt uitgenodigd om het simpel te houden, zodat je je op je gemak gaat voelen met deze techniek en dat er reeds veel informatie of beweging mogelijk is, zonder dat het uit de hand loopt. 

Voor het toepassen van de techniek familieopstellingen kan je verschillende creatieve technieken gebruiken. Tijdens dit traject ga je aan de slag met tekeningen, poppetjes of steentjes, visualisaties, kussens en beweging. Eenmaal je de techniek door hebt, kan je ook aan de slag met andere creatieve technieken. Achteraf kan jij voelen welke vormen jou het meeste liggen en hierop toespitsen. 


Concreet

Volgende onderwerpen worden online behandeld:

- de geschiedenis en de achtergrond van familieopstellingen
- je houding als begeleider     
- het genogram (stamboom)
- het kerngezien (cliënt, ouders, broers en zussen)
- de 4 wetmatigheden van familieopstellingen


Al deze theorie wordt levendig gemaakt en dus verder geïntegreerd in je systeem aan de hand van de oefendagen. 


Wat wordt er van jou verwacht als je deelneemt aan het basistraject?

Het is belangrijk dat je ervaring hebt met familieopstellingen als cliënt. Enkel op deze manier begrijp je welke impact dit kan hebben op je cliënt. Deze doorleefde kennis is anders dan de theorie dat je vanuit je hoofd begrijpt.

De bedoeling is dat je reeds ervaring hebt met het begeleiden van personen. Er wordt van jou verwacht dat je tijdens dit basistraject zelf oefent met jouw cliënten. Tijdens de live-lessen ga je per 2 oefenen met elkaar. Het is goed om deze oefeningen uit te proberen in je praktijk met je cliënten (of als je nog geen praktijk hebt, met geïnteresseerden). Wacht niet de hele opleiding af tot je het gevoel hebt dat je het onder de knie hebt, want uit mijn ervaring komt dit moment niet ;). Het is een heel boeiende techniek waarin je kan blijven groeien. Dus start direct en voel je ondersteund door de groep. Als je het laat liggen, kan de drempel groter worden om met familieopstellingen aan de slag te gaan.

Aangezien je oefent met elkaar, spreekt het voor zich dat je bereid bent om naar je eigen thema's te kijken. Als je familieopstellingswerk doet met anderen, worden jouw eigen thema's ook getriggerd. Het is belangrijk om na de sessie met je cliënt, indien je getriggerd bent, te kunnen stil staan bij jouw wakker gemaakte emoties.


Tijdens één van de oefenmomenten ga je aan de slag met je eigen stamboom. Hiervoor is het goed om informatie uit je familie te verzamelen: welke situaties zijn er gebeurd in jouw familiesysteem?, zijn er miskramen of abortussen?, is er depressie of zelfmoord?, misschien faillisementen?, hoe zit het met het oorlogsverhaal,? dominante moeders of vaders?, is er sprake van incest?, emotionele mishandeling?, sterven mensen jong?, welke ziektes zijn er?, hoe gaat je familiesysteem om met geld?, ..... 

Data & Locatie


Het basistraject familieopstellingen
 start opnieuw in september 2024


De praktijkdagen gaan door van 
10u tot 16u telkens op donderdag: 
19 en 26 september 2024
10 en 24 oktober 2024
7, 21 en 28 november 2024
12 december 2024


Locatie: Kasteel Borluut te Sint-Denijs-Westrem (Gent)


Kleine Gentstraat 46/B, 9051 Sint-Denijs-Westrem.
Dit is op 5 km van het Sint-Pieters-station. De bussen 76, 77, 78 stoppen in de Kortrijksesteenweg aan de andere kant van de dreef. Een dichtbij zijnde halte is 'Drie Sleutels' in de Adelaarsstraat, Sint-Denijs-Westrem. Van daaruit is het nog 5 minuten stappen.
Als je met de auto komt, is er parkeergelegenheid in de dreef.


Prijs

Early bird van maandag 3 juni tot zaterdag 8 juni:
8 praktijkdagen + online theorie = 1080 €
Indien gewenst mag je een voorschot van 580€ betalen
(dan betaal je later nog 500€).

Vanaf zondag 9 juni kost dit traject 1180€


Je mag het bedrag overschrijven op mijn rekeningnummer

BE50 9792 4939 8018 met als vermelding 'basistraject + naam'. 
Je kan ook via deze link betalen: Reacties van deelnemers

Dankuwel Els voor de mooie reeks. Ik heb al vrij veel opstellingen gedaan maar nooit eerder met de tools die ons hier aangereikt werden (poppetjes, visualisaties, tekenen, ...).
Rudy

Ik hou van jouw vlotte authentieke stijl. Je hebt een mana aan expertise in dit domein. Het is fijn om daarvan een stukje mee te dragen nu. Jouw benadering is down to earth. Dat waardeer ik. 
Bjorn

De praktijkmomenten vond ik heel leerzaam. Ook wel diepgaand mbt mijn eigen proces. Ik vond de wijze waarop je de cursus hebt gegeven heel mooi en bijzonder. 
Els

Je bent een heel warm en professioneel iemand. Het was fijn om begeleid te worden door jou en je te leren kennen. Dit traject heeft me zelfvertrouwen gegeven om familieopstellingen te gebruiken in mijn praktijk.
Dominique

De demo's die je telkens deed vond ik het beste, super!
Inge

Dankjewel voor deze fijne reeks, het uitleggen van de theorie en het creëren van een veilige ruimte om te oefenen en vragen te stellen.
Anneleen

De theorie was helder en bruikbaar. Ik vond het gemakkelijk dat het online was, nl eigen tempo, herbeluisteren, ...
Sofie

Ik persoonlijk heb het ervaren als een verrijking op de kijk van het leven, gevoel, emoties en vooral wat een kleine beweging in het veld kan doen. Het opent vele deuren die ik voordien niet kende. 
Cathy

De praktijkmomenten waren heel interessant. Wat leer je daar veel uit! Ook het leren werken met verschillende materialen vond ik heel interessant. Ik wil je bedanken voor dit mooi traject en ik hoop in de toekomst nog verdiepende reeksen van jou te kunnen volgen.
JolienMijn ervaring


Op mijn 26ste leerde ik familieopstellingen kennen en mijn mond viel open. Ik had 5 jaar psychologie gestudeerd aan de universiteit te Gent en ik kende al de theorieën uit mijn hoofd.  Tijdens mijn eerste familieopstellingservaring vertelden de representanten die opgesteld stonden, zonder enige voorkennis, dingen die Freud benoemde 1 eeuw geleden!
Ik was vastbesloten: hierin ging ik mij verder verdiepen. Als cliënte probeerde ik maandelijks een opstellingsavond bij te wonen. 2 jaren later volgde ik zelf een opleiding van familieopstellingen en nog eens 2 jaar later begeleidde ik voor de eerste keer familieopstellingen in groep. Ondertussen is er 18 jaar verstreken dat ik constant, dag in dag uit, zowel individueel als in groep, met familieopstellingen gewerkt heb. Daarnaast bezit ik het talent om ingewikkelde concepten op een begrijpelijke en eenvoudige manier over te brengen.
Ik heb veel zin om deze verfijnde techniek door te geven aan jou :).Over Familieopstellingen

De grondlegger van familieopstellingen is Bert Hellinger. Zijn gedachtegoed komt voort uit het systemisch denken, meer specifiek uit de contextuele systeemtherapie van Nagy (uitgesproken [noche]). Nagy paste zijn theorie voornamelijk toe via gesprekstechnieken en actiepunten voor thuis. Bert Hellinger heeft hier een nieuwe techniek aan toegevoegd, namelijk het opstellen van representanten. Met deze techniek kwam hij in aanraking als hij als missionaris in Zuid-Afrika werkte.


Representanten zijn mensen uit een groep (een workshopgroep of therapiegroep) die iemand voorstellen uit het leven van de cliënt. De cliënt mag de verschillende representanten kiezen en een plaats geven in de ruimte. Vanuit de manier waarop de cliënt de representanten plaats, kan men reeds het één en ander afleiden (bijvoorbeeld: kijkt een koppel naar elkaar of weg van elkaar). De begeleider vraagt aan de representanten naar hun gevoel en attitude tov de anderen.


Het is een techniek dat ons toelaat naar onze onbewuste drijfveren te kijken, die je niet steeds via gesprekstechnieken in het bewuste krijgt. Door het opstellen van iemand zijn familiesysteem, worden de niet-zichtbare spanningen tussen familieleden blootgelegd, die mogelijks invloed hebben op de cliënt. De therapeut tracht om terug harmonie te brengen in het familiesysteem. Ook kan het de cliënt een mogelijks nieuwe houding tonen.


Eender welk thema kan opgesteld worden. Zo noemen de opstellingen die gaan over familierelaties: familieopstellingen en opstellingen die gaan over werk-thema's: organisatieopstellingen. Ook medische (vb: medische klacht waar de dokters geen raad mee weten) of materiële kwesties (vb: verkoop van een huis) kunnen opgesteld worden. In het systemisch gedachtegoed van familieopstellingen gaat men ervan uit dat we beïnvloed worden door onze context.


Ondanks het feit dat we ons niet continu bewust zijn van onze voorouders, hebben zij wel degelijk een invloed op ons. Tijdens de zwangerschap en geboorte krijgen we elk ons pakketje mee. Hierin zitten zowel de talenten van onze voorouders als sommige van hun trauma's. In elk familiesysteem herhalen zich moeilijke thema's, gelukkig steeds een beetje afgezwakt. Als je uit een familie komt waar de vorige generaties gesukkeld hebben met een faillissement, zelfmoord, depressie, seksualiteit ... bestaat de kans dat het ook voor jou een uitdaging is om hiermee om te gaan. Ook positieve eigenschappen kunnen doorgegeven worden: fierheid, een goed instinct om zaken te doen, fijngevoeligheid, gezinsleven, humor ... Tijdens opstellingen kunnen deze dynamieken aan het licht komen.


Ook kan je thema's van je ouders met je meedragen, zonder hiervan bewust te zijn. Als kind ga je gemakkelijk emotionele situaties, die teveel zijn voor je ouders, gaan dragen. Een kind is afhankelijk van zijn ouders en doet, vanuit liefde en overlevingsinstinct, alles binnen zijn mogelijkheden opdat de ouders hun leven zouden aankunnen. Eenmaal volwassen, kunnen deze overlevingsstrategieën hun functie verloren hebben en vooral negatief gaan doorwerken op de persoon in kwestie. Het bewust worden van deze patronen is de eerste stap naar heling.


Familieopstellingen kunnen zowel individueel als in groep plaatsvinden. In groep heb je het nadeel dat jouw specifieke opstelling misschien op dat moment niet aan bod komt. Het grote voordeel is dat een groep meer kan dragen en dat ook anderen hun opstelling een puzzelstukje voor jou kunnen zijn. In een individuele opstellingen van een cliënt kunnen voorwerpen als poppetjes of kussens gebruikt worden (in plaats van representanten) om de verschillende elementen een plaats te geven.