Online aanbod

Online familieopstellingen reeks:

Moeder- en vaderthema

Hoe je je hebt kunnen hechten aan je moeder en je vader

 tijdens je eerste levensjaren, heeft effect op hoe jij je bindt
in een relatie. Ook je zelfbeeld wordt in grote mate
beïnvloed door hoe je ouders naar jou keken.
In eerste instantie gaat het over thuiskomen bij jezelf:
wie ben jij, los van hoe je ouders jou ervaren?
Elke moeder en vader hebben bepaalde dingen wel en niet kunnen geven. Het is belangrijk dat je niet langer wacht op datgene dat hij of zij niet kan geven. Het is goed je hiervan bewust te worden zodat je dit stuk zelf in handen kan nemen. Hierdoor word je minder afhankelijk van de ander, minder verwachtend en minder beïnvloedbaar. Je staat krachtiger in je eigen energie en kan de ander ook meer laten zijn zoals hij/zij is.  Met gezonde ouderlijke steun kan je je plek innemen in de maatschappij, jouw ding doen en hierenboven nog eens trots zijn op jezelf. 
Wat is de impact van deze reeks op je dagelijkse leven?


Vanuit loyaliteit durf je soms niet te voelen waarmee je ouders je gekwetst hebben of te kijken naar hun mindere kanten. Deze familieopstellingsmeditaties stimuleren jou om niet in de loyaliteit van een kind te blijven hangen maar om je ouders op een volwassen manier graag te zien, met hun goede en met hun mindere kanten.

Je leert je eigen weg gaan zonder de goedkeuring van je ouders nodig te hebben. Sommige ouders duwen hun kind in deze richting omdat het hen iets heeft opgebracht. Als jij dan een andere keuze maakt, kan het zijn dat  je mama of papa je manipuleert of opzadelt met een schuldgevoel, opdat je toch hun weg zou kiezen of hun verwachting invult. Tuurlijk is dit goed bedoeld maar kan wel nefast zijn voor jouw geluksgevoel omdat dit niet jouw pad is. Durven doen wat klopt voor jou en je niet meer laten sturen door schuldgevoel, is wat deze reeks bij jou kan stimuleren.
 

Al de patronen dat jij deels transformeert, hoeven je (toekomstige) kinderen niet meer te doen. Als jij jouw grenzen aangeeft en jouw behoeftes volgt, gaan je kinderen dit ook doen. 

Je veranderende houding tov je ouders, zet zich ook door tov je andere relaties in je leven, waardoor je vrijer wordt om te zijn wie je bent.Deelnemers aan het woord?

Bedankt Els voor deze fijne cursus, zoveel verbinding en mooie bewegingen… die doorwerken. Vanmorgen een oud stuk tegengekomen waar ik mee aan de slag kan. Liefs en keep going.
An

Ik heb in levende lijve ervaren wat er naar boven kan komen tijdens de meditaties en vind het ongelooflijk. Ik voelde veel lichamelijke reacties. Dank je wel.
Lieve

Een mooie reeks Els! 4 compleet verschillende opdrachten. Voor mij waren de 2de en 3de heel intens. Dank je wel.
Marie-Christine

Dankjewel voor deze mooie meditatie. Gisteren heb ik vanaf de helft alles gemist of niet gehoord tot we terug in het hier en nu mochten komen. Vandaag kon ik de ‘navelstreng’-meditatie wel volledig volgen en mooi afsluiten. Opgelucht, licht en vrolijk :).
Nathalie

Mooi en heel intens. ’t Voelde zwaar maar ‘k heb ook heel mooie dingen gezien en ervaren. Dankjewel.
Nadia

Lieve Els, zojuist een ‘onvoorwaardelijke moederliefde’-meditatie gedaan. Wat een heerlijk gevoel. Mijn oprechte dank voor zoveel waardevolle dingen die je mij momenteel aanreikt.
Rita


Wat krijg je?

Dit is een online cursus die je op je gemak thuis en op je eigen tempo kan volgen. De online cursus bestaat uit: 

- 4 filmpjes met uitleg over de desbetreffende meditatie
- 4 meditaties
- schrijf-, teken- en anderen opdrachten
- volgende thema's komen aan bod:
de relatie tussen jou, je moeder en/of je vader, inzichten verwerven over je voormoeder- en/of voorvaderlijn, navelstreng doorknippen en een helend moeder- en/of vadergevoel voor jezelf oproepen.  

Begeleiding?

Als je bekend bent met familieopstellingen en je hebt
het gevoel hier zelfstandig
mee aan de slag te kunnen, 
go for it en veel succes met je proces!
Als je de meditaties liever nabespreekt of je komt een 

blokkade tegen waar je niet zelf uit geraakt, 
kan een individuele sessie plannen met mij. 
Dit kan zowel live als online.


Voor wie?

Deze meditatie-reeks is voor alle niveaus van zelfontwikkeling.
Indien je al veel geheeld hebt in je moeder- en vaderrelatie, 
kan dit een verdieping voor je zijn. 
De volgende lagen zullen je getoond worden. 
Indien dit één van de eerste stappen zijn in het bewustzijn 
omtrent je moeder- en vaderthema, kan je nieuwe inzichten 
krijgen en bewegingen in gang zetten.

 

Prijs?

De 'Opstellingen reeks moederthema' en de 'Opstellingenreeks vaderthema' kosten elk apart 75€. Over Familieopstellingen

De grondlegger van familieopstellingen is Bert Hellinger. Zijn gedachtegoed komt voort uit het systemisch denken, meer specifiek uit de contextuele systeemtherapie van Nagy (uitgesproken [noche]). Nagy paste zijn theorie voornamelijk toe via gesprekstechnieken en actiepunten voor thuis. Bert Hellinger heeft hier een nieuwe techniek aan toegevoegd, namelijk het opstellen van representanten. Met deze techniek kwam hij in aanraking als hij als missionaris in Zuid-Afrika werkte.


Representanten zijn mensen uit een groep (een workshopgroep of therapiegroep) die iemand voorstellen uit het leven van de cliënt. De cliënt mag de verschillende representanten kiezen en een plaats geven in de ruimte. Vanuit de manier waarop de cliënt de representanten plaats, kan men reeds het één en ander afleiden (bijvoorbeeld: kijkt een koppel naar elkaar of weg van elkaar). De begeleider vraagt aan de representanten naar hun gevoel en attitude tov de anderen.


Het is een techniek dat ons toelaat naar onze onbewuste drijfveren te kijken, die je niet steeds via gesprekstechnieken in het bewuste krijgt. Door het opstellen van iemand zijn familiesysteem, worden de niet-zichtbare spanningen tussen familieleden blootgelegd, die mogelijks invloed hebben op de cliënt. De therapeut tracht om terug harmonie te brengen in het familiesysteem. Ook kan het de cliënt een mogelijks nieuwe houding tonen.


Eender welk thema kan opgesteld worden. Zo noemen de opstellingen die gaan over familierelaties: familieopstellingen en opstellingen die gaan over werk-thema's: organisatieopstellingen. Ook medische (vb: medische klacht waar de dokters geen raad mee weten) of materiële kwesties (vb: verkoop van een huis) kunnen opgesteld worden. In het systemisch gedachtegoed van familieopstellingen gaat men ervan uit dat we beïnvloed worden door onze context.


Ondanks het feit dat we ons niet continu bewust zijn van onze voorouders, hebben zij wel degelijk een invloed op ons. Tijdens de zwangerschap en geboorte krijgen we elk ons pakketje mee. Hierin zitten zowel de talenten van onze voorouders als sommige van hun trauma's. In elk familiesysteem herhalen zich moeilijke thema's, gelukkig steeds een beetje afgezwakt. Als je uit een familie komt waar de vorige generaties gesukkeld hebben met een faillissement, zelfmoord, depressie, seksualiteit ... bestaat de kans dat het ook voor jou een uitdaging is om hiermee om te gaan. Ook positieve eigenschappen kunnen doorgegeven worden: fierheid, een goed instinct om zaken te doen, fijngevoeligheid, gezinsleven, humor ... Tijdens opstellingen kunnen deze dynamieken aan het licht komen.


Ook kan je thema's van je ouders met je meedragen, zonder hiervan bewust te zijn. Als kind ga je gemakkelijk emotionele situaties, die teveel zijn voor je ouders, gaan dragen. Een kind is afhankelijk van zijn ouders en doet, vanuit liefde en overlevingsinstinct, alles binnen zijn mogelijkheden opdat de ouders hun leven zouden aankunnen. Eenmaal volwassen, kunnen deze overlevingsstrategieën hun functie verloren hebben en vooral negatief gaan doorwerken op de persoon in kwestie. Het bewust worden van deze patronen is de eerste stap naar heling.


Familieopstellingen kunnen zowel individueel als in groep plaatsvinden. In groep heb je het nadeel dat jouw specifieke opstelling misschien op dat moment niet aan bod komt. Het grote voordeel is dat een groep meer kan dragen en dat ook anderen hun opstelling een puzzelstukje voor jou kunnen zijn. In een individuele opstellingen van een cliënt kunnen voorwerpen als poppetjes of kussens gebruikt worden (in plaats van representanten) om de verschillende elementen een plaats te geven.