Online aanbod

Online familieopstellingen reeks:

Moeder- en vaderthema

Hoe je je hebt kunnen hechten aan je moeder en je vader

 tijdens je eerste levensjaren, heeft effect op hoe jij je bindt
in een relatie. Ook je zelfbeeld wordt in grote mate
beïnvloed door hoe je ouders naar jou keken.
In eerste instantie gaat het over thuiskomen bij jezelf:
wie ben jij, los van hoe je ouders jou ervaren?


Elke moeder en vader hebben bepaalde dingen wel en niet kunnen geven. Het is belangrijk dat je niet langer wacht op datgene dat hij of zij niet kan geven. Het is goed je hiervan bewust te worden zodat je dit stuk zelf in handen kan nemen. Hierdoor word je minder afhankelijk van de ander, minder verwachtend en minder beïnvloedbaar. Je staat krachtiger in je eigen energie en kan de ander ook meer laten zijn zoals hij/zij is.  

Met gezonde ouderlijke steun (in de realiteit of energetisch) kan je je plek innemen in de maatschappij, jouw ding doen en hierenboven nog eens trots zijn op jezelf. 
Wat is de impact van deze reeks op je dagelijkse leven?


De zwaarte die je mogelijks met je mee draagt, kan lichter worden: normaalgezien kunnen we onze thema's die op ons pad komen aan. Maar als er een extra pakketje bijkomt van onze (voor)ouders, wordt het misschien té zwaar? Wat als je een deel van wat je draagt zou kunnen teruggeven?

Gevoelens van faalangst of schuld kunnen zachter worden: misschien heb je op de één of andere manier gezorgd als kind of puber voor je ouders maar was het toch niet goed genoeg, werd het niet gezien of werd hun probleem niet opgelost, waardoor jij met een gevoel van falen of schuld achter blijft. Mogelijks beschuldigde jouw mama jou vanuit haar slachtofferrol: 'omdat jij zo en zo ... voel ik mij nu slechter', 'door jouw opmerking ben ik helemaal kapot', ... Door deze reeks kan je beter zien wat wel en niet je verantwoordelijkheid is en hiernaar handelen.

Je kan jezelf gemakkelijker op de eerste plaats zetten:
misschien werd er in het verleden niet geluisterd naar je noden en je behoeften, waardoor je ook niet leerde om hierop te focussen. Door eerst te zorgen voor jezelf ipv te springen voor je omgeving (zoals je ooit deed voor één of beide ouders), zet je jezelf op de eerste plaats.

Na het doorwerken van je proces, krijg je mogelijks meer energie:
doordat je aan je thema's werkt, maak je jouw energie vrij die vast zat in gekwetstheden.

Je voelt meer ruimte en vrijheid:
door je op een gezonde en liefdevolle manier los te maken van je moeder of je vader, kan je ook hun oordeel over jou loslaten. Het kijvende vingertje dat je mogelijks internaliseerde, verdwijnt. Hierdoor voel je je vrijer om jouw leven te leiden.

Je wordt zachter tov jezelf:
het is voedend als je kan zien dat je ouders hun best gedaan hebben. Zij hebben gedaan wat zij konden. Zij hebben gehandeld vanuit hun toenmalig bewustzijnsniveau. Als je je ouders niet langer veroordeelt of verwijt, ga je ook jezelf minder verwijten en jezelf meer ruimte geven om fouten te maken.

Je ontlast je (toekomstige) kinderen:
al de patronen dat jij deels transformeert, hoeven je (toekomstige) kinderen niet meer te doen. Als jij jouw grenzen aangeeft en jouw behoeftes volgt, gaan je kinderen dit ook doen.

Je veranderende houding tov je ouders, zet zich door tov andere relaties in je leven (partnerrelatie, collega's, vrienden, kids, ....) waardoor je vrijer wordt om te zijn wie je bent.Deelnemers aan het woord?

Bedankt Els voor deze fijne cursus, zoveel verbinding en mooie bewegingen… die doorwerken. Vanmorgen een oud stuk tegengekomen waar ik mee aan de slag kan. Liefs en keep going.
An

Ik heb in levende lijve ervaren wat er naar boven kan komen tijdens de meditaties en vind het ongelooflijk. Ik voelde veel lichamelijke reacties. Dank je wel.
Lieve

Een mooie reeks Els! 4 compleet verschillende opdrachten. Voor mij waren de 2de en 3de heel intens. Dank je wel.
Marie-Christine

Dankjewel voor deze mooie meditatie. Gisteren heb ik vanaf de helft alles gemist of niet gehoord tot we terug in het hier en nu mochten komen. Vandaag kon ik de ‘navelstreng’-meditatie wel volledig volgen en mooi afsluiten. Opgelucht, licht en vrolijk :).
Nathalie

Mooi en heel intens. ’t Voelde zwaar maar ‘k heb ook heel mooie dingen gezien en ervaren. Dankjewel.
Nadia

Lieve Els, zojuist een ‘onvoorwaardelijke moederliefde’-meditatie gedaan. Wat een heerlijk gevoel. Mijn oprechte dank voor zoveel waardevolle dingen die je mij momenteel aanreikt.
Rita


Wat krijg je?

Dit is een online cursus die je op je gemak thuis en op je eigen tempo kan volgen. Dit is geen online groepssamenkomst.
De online cursus bestaat uit: 

- 4 filmpjes met uitleg over de desbetreffende meditatie
- 4 meditaties
- schrijf-, teken- en anderen opdrachten
- volgende thema's komen aan bod:
de relatie tussen jou, je moeder en/of je vader, inzichten verwerven over je voormoeder- en/of voorvaderlijn, navelstreng doorknippen en een helend moeder- en/of vadergevoel voor jezelf oproepen.  

Begeleiding?

Als je bekend bent met familieopstellingen en je hebt
het gevoel hier zelfstandig
mee aan de slag te kunnen, 
go for it en veel succes met je proces!
Als je de oefeningen en meditaties liever nabespreekt of je komt een 

blokkade tegen waar je niet zelf uit geraakt, 
kan je een individuele sessie 'Nazorg' plannen met mij. 
Dit kan zowel live als online.


Voor wie?

Deze reeks is voor diegenen die reeds bekend zijn met familieopstellingen.
Indien je al veel geheeld hebt in je moeder- en vaderrelatie, 
kan dit een verdieping voor je zijn. 
De volgende lagen zullen je getoond worden. 
Indien dit één van de eerste stappen zijn in het bewustzijn 
omtrent je moeder- en vaderthema, kan je nieuwe inzichten 
krijgen en bewegingen in gang zetten.

 

Prijs?

De 'Opstellingen reeks moederthema' en de 'Opstellingenreeks vaderthema' kosten elk apart 75€. 
Na je betaling ontvang je de webpagina met paswoord voor toegang tot deze cursus. Over Familieopstellingen

De grondlegger van familieopstellingen is Bert Hellinger. Zijn gedachtegoed komt voort uit het systemisch denken, meer specifiek uit de contextuele systeemtherapie van Nagy (uitgesproken [noche]). Nagy paste zijn theorie voornamelijk toe via gesprekstechnieken en actiepunten voor thuis. Bert Hellinger heeft hier een nieuwe techniek aan toegevoegd, namelijk het opstellen van representanten. Met deze techniek kwam hij in aanraking als hij als missionaris in Zuid-Afrika werkte.


Representanten zijn mensen uit een groep (een workshopgroep of therapiegroep) die iemand voorstellen uit het leven van de cliënt. De cliënt mag de verschillende representanten kiezen en een plaats geven in de ruimte. Vanuit de manier waarop de cliënt de representanten plaats, kan men reeds het één en ander afleiden (bijvoorbeeld: kijkt een koppel naar elkaar of weg van elkaar). De begeleider vraagt aan de representanten naar hun gevoel en attitude tov de anderen.


Het is een techniek dat ons toelaat naar onze onbewuste drijfveren te kijken, die je niet steeds via gesprekstechnieken in het bewuste krijgt. Door het opstellen van iemand zijn familiesysteem, worden de niet-zichtbare spanningen tussen familieleden blootgelegd, die mogelijks invloed hebben op de cliënt. De therapeut tracht om terug harmonie te brengen in het familiesysteem. Ook kan het de cliënt een mogelijks nieuwe houding tonen.


Eender welk thema kan opgesteld worden. Zo noemen de opstellingen die gaan over familierelaties: familieopstellingen en opstellingen die gaan over werk-thema's: organisatieopstellingen. Ook medische (vb: medische klacht waar de dokters geen raad mee weten) of materiële kwesties (vb: verkoop van een huis) kunnen opgesteld worden. In het systemisch gedachtegoed van familieopstellingen gaat men ervan uit dat we beïnvloed worden door onze context.


Ondanks het feit dat we ons niet continu bewust zijn van onze voorouders, hebben zij wel degelijk een invloed op ons. Tijdens de zwangerschap en geboorte krijgen we elk ons pakketje mee. Hierin zitten zowel de talenten van onze voorouders als sommige van hun trauma's. In elk familiesysteem herhalen zich moeilijke thema's, gelukkig steeds een beetje afgezwakt. Als je uit een familie komt waar de vorige generaties gesukkeld hebben met een faillissement, zelfmoord, depressie, seksualiteit ... bestaat de kans dat het ook voor jou een uitdaging is om hiermee om te gaan. Ook positieve eigenschappen kunnen doorgegeven worden: fierheid, een goed instinct om zaken te doen, fijngevoeligheid, gezinsleven, humor ... Tijdens opstellingen kunnen deze dynamieken aan het licht komen.


Ook kan je thema's van je ouders met je meedragen, zonder hiervan bewust te zijn. Als kind ga je gemakkelijk emotionele situaties, die teveel zijn voor je ouders, gaan dragen. Een kind is afhankelijk van zijn ouders en doet, vanuit liefde en overlevingsinstinct, alles binnen zijn mogelijkheden opdat de ouders hun leven zouden aankunnen. Eenmaal volwassen, kunnen deze overlevingsstrategieën hun functie verloren hebben en vooral negatief gaan doorwerken op de persoon in kwestie. Het bewust worden van deze patronen is de eerste stap naar heling.


Familieopstellingen kunnen zowel individueel als in groep plaatsvinden. In groep heb je het nadeel dat jouw specifieke opstelling misschien op dat moment niet aan bod komt. Het grote voordeel is dat een groep meer kan dragen en dat ook anderen hun opstelling een puzzelstukje voor jou kunnen zijn. In een individuele opstellingen van een cliënt kunnen voorwerpen als poppetjes of kussens gebruikt worden (in plaats van representanten) om de verschillende elementen een plaats te geven.