Organisatieopstellingen

   Voor ondernemers en leidinggevendenElke creatie draagt de energie van de creator in zich.
Zoals een kind zowel de positieve als negatieve eigenschappen van de ouders in zich meedraagt, zo ook kan jouw project, team of organisatie jouw positieve en/of negatieve vibes spiegelen. 
Jouw onderneming groeit, verandert en blijft jou uitdagen. Dit kan positief zijn, als je bijvoorbeeld wordt uitgedaagd om om te gaan met succes of met uitbreiding maar het kan ook in de negatieve richting bewegen. 


Elke creatie ontstaat uit een idee, een opbouw (neerzetten in de materie), bloei maar daarna ook verval of durven loslaten en doorgroeien naar iets anders.   


Voor wie?


Graag werk ik samen met bewuste ondernemers of leidinggevenden die ergens in het proces vastlopen in het neerzetten van hun missie en visie. Mijn expertise stelt mij in staat om samen met jou de knelpunten te identificeren en op te lossen door middel van organisatieopstellingen. Hierbij gaan we op zoek naar de kern van het probleem, zodat je gerichte aanpassingen kunt maken opdat jouw praktijk, team of onderneming weer in de juiste flow kan komen. 


Een groeps- of individuele  organisatieopstelling? 


Je kan mij contacteren voor: 

- een individuele organisatieopstelling: 
samen kijken we naar jouw vraag omtrent
je project, je team of je onderneming. 
Prijs: 200€/1u30min + ev vervoerskosten

- organisatieopstellingen in groep:
samen met je gelijkgestemden, partners, teamleden, collega's ... kan je inzichten krijgen over de volgende te nemen stap via een organisatieopstelling in groep
Prijs: 600€/3u + vervoerskosten


Begeleiding?


Met 18 jaar ervaring in het begeleiden van familieopstellingen heb ik een diepgaand begrip ontwikkeld van de dynamiek binnen systemen en de mensen die hierbij betrokken zijn. Deze ervaring stelt me in staat om de onbewuste invloeden op jouw bedrijf te doorgronden en te optimaliseren. Daarnaast heb ik reeds organisatieopstellingen begeleid, variërend van kinderdagverblijven, teams in de zorgsector en scholen die te maken hadden met dalende leerlingenaantallen tot internationale bedrijven waarbij ik mijn man mocht assisteren.
Samen kunnen we ervoor zorgen dat jouw missie en visie weer helder en effectief worden uitgedragen, zodat je kunt blijven groeien en floreren in de wereld van bewust ondernemen. Ik kijk ernaar uit om met jou samen te werken en de flow van jouw project te versterken. 


 

 Stiltedag met familieopstellingen:


Björn Prins neemt je mee in mindfulnessmeditaties gespreid over een volledige dag met overnachting. In de namiddag worden de inzichten of spanningen die zich toonden tijdens deze meditaties, verder uitgewerkt via familie- en/of organisatieopstellingen onder begeleiding van Els.

In de serene stilte van de meditatie zul je de gelegenheid hebben om je gedachten tot rust te brengen, inzicht te krijgen in persoonlijke processen en je aandacht meer te richten op het huidige moment. Door je bewust te worden van je ademhaling en je innerlijke sensaties, zul je een gevoel van kalmte ervaren dat je zal helpen om spanning en stress los te laten en vanuit rust eigen processen te aanschouwen.

Daarna kan je je innerlijke wereld die zich geopend heeft, verder exploreren met familieopstellingen. Met deze techniek kan je dat wat tijdens de meditatie aan het licht kwam, tastbaar maken. Met een opstelling ontrafel je oude patronen en beperkingen. Familieopstellingen laten zich leiden door het grote wetende veld en rijkt je de volgende stap aan om meer in contact te komen met je essentie. Hierdoor sta je terug dichter bij jouw zijn, bij wat jou gelukkig maakt , wat jouw passie is en bij jouw missie.


Info en inschrijvingen via Björn Prins:

Over Familieopstellingen

De grondlegger van familieopstellingen is Bert Hellinger. Zijn gedachtegoed komt voort uit het systemisch denken, meer specifiek uit de contextuele systeemtherapie van Nagy (uitgesproken [noche]). Nagy paste zijn theorie voornamelijk toe via gesprekstechnieken en actiepunten voor thuis. Bert Hellinger heeft hier een nieuwe techniek aan toegevoegd, namelijk het opstellen van representanten. Met deze techniek kwam hij in aanraking als hij als missionaris in Zuid-Afrika werkte.


Representanten zijn mensen uit een groep (een workshopgroep of therapiegroep) die iemand voorstellen uit het leven van de cliënt. De cliënt mag de verschillende representanten kiezen en een plaats geven in de ruimte. Vanuit de manier waarop de cliënt de representanten plaats, kan men reeds het één en ander afleiden (bijvoorbeeld: kijkt een koppel naar elkaar of weg van elkaar). De begeleider vraagt aan de representanten naar hun gevoel en attitude tov de anderen.


Het is een techniek dat ons toelaat naar onze onbewuste drijfveren te kijken, die je niet steeds via gesprekstechnieken in het bewuste krijgt. Door het opstellen van iemand zijn familiesysteem, worden de niet-zichtbare spanningen tussen familieleden blootgelegd, die mogelijks invloed hebben op de cliënt. De therapeut tracht om terug harmonie te brengen in het familiesysteem. Ook kan het de cliënt een mogelijks nieuwe houding tonen.


Eender welk thema kan opgesteld worden. Zo noemen de opstellingen die gaan over familierelaties: familieopstellingen en opstellingen die gaan over werk-thema's: organisatieopstellingen. Ook medische (vb: medische klacht waar de dokters geen raad mee weten) of materiële kwesties (vb: verkoop van een huis) kunnen opgesteld worden. In het systemisch gedachtegoed van familieopstellingen gaat men ervan uit dat we beïnvloed worden door onze context.


Ondanks het feit dat we ons niet continu bewust zijn van onze voorouders, hebben zij wel degelijk een invloed op ons. Tijdens de zwangerschap en geboorte krijgen we elk ons pakketje mee. Hierin zitten zowel de talenten van onze voorouders als sommige van hun trauma's. In elk familiesysteem herhalen zich moeilijke thema's, gelukkig steeds een beetje afgezwakt. Als je uit een familie komt waar de vorige generaties gesukkeld hebben met een faillissement, zelfmoord, depressie, seksualiteit ... bestaat de kans dat het ook voor jou een uitdaging is om hiermee om te gaan. Ook positieve eigenschappen kunnen doorgegeven worden: fierheid, een goed instinct om zaken te doen, fijngevoeligheid, gezinsleven, humor ... Tijdens opstellingen kunnen deze dynamieken aan het licht komen.


Ook kan je thema's van je ouders met je meedragen, zonder hiervan bewust te zijn. Als kind ga je gemakkelijk emotionele situaties, die teveel zijn voor je ouders, gaan dragen. Een kind is afhankelijk van zijn ouders en doet, vanuit liefde en overlevingsinstinct, alles binnen zijn mogelijkheden opdat de ouders hun leven zouden aankunnen. Eenmaal volwassen, kunnen deze overlevingsstrategieën hun functie verloren hebben en vooral negatief gaan doorwerken op de persoon in kwestie. Het bewust worden van deze patronen is de eerste stap naar heling.


Familieopstellingen kunnen zowel individueel als in groep plaatsvinden. In groep heb je het nadeel dat jouw specifieke opstelling misschien op dat moment niet aan bod komt. Het grote voordeel is dat een groep meer kan dragen en dat ook anderen hun opstelling een puzzelstukje voor jou kunnen zijn. In een individuele opstellingen van een cliënt kunnen voorwerpen als poppetjes of kussens gebruikt worden (in plaats van representanten) om de verschillende elementen een plaats te geven.