Groepsaanbod

   TRY OUT
Laat je aanraken via familieopstellingen

Heb je zin om weer een beetje meer van jouw zielsenergie te ontvangen in je lichaam? Om thuis te komen bij jezelf?
Hiervoor is het belangrijk om te durven toelaten wat er door jou heen wil bewegen. Wat zijn de noden van je lichaam?
Tranen, onuitgesproken woorden, ingehouden kwaadheid, een luide zucht, een beweging die je nog vasthoudt, een veilige aanwezigheid, …?

En neen, de rem daarop is meestal geen vrije keuze.
We zijn vaak, nog voordat we onze eerste woorden uitspraken, al geconditioneerd om emoties of spontane uitingen van het lichaam vast te zetten. Ken je dat gevoel dat een korte aanraking soms voldoende is om die geblokkeerde stroom weer in beweging te krijgen?
Jouw lichaam is jouw tempel en bevat een andere soort intelligentie dan je hoofd. Enkel door het liefdevol te benaderen en het ruimte te geven voor wat wil gebeuren, kan onze lichaamswijsheid zich tonen.  
 


Voor wie?

Deze namiddagreeks is voor éénieder die hierin geïnteresseerd is. 
Voorkennis is niet nodig. 


Waar en wanneer?

Deze 2-namiddaagse gaat door in
kasteel Borluut te Sint-Denijs-Westrem,
Kleine Gentstraat 46/b (5km van het St-Pieters-station Gent),
op maandag 3 en dinsdag 4 juli van 13.15u tot 17.15u.


Begeleiding?

Met haar opstellingen kan Els een ‘veld van weten’ uitnodigen dat ons  toont wat nog kan geheeld worden.
Met haar intuïtieve manier van aanraken kan Kristel dingen die zitten te duwen helpen ‘bevrijden’.

Vanuit deze 2 hoeken is er opnieuw een mooie samenwerking ontstaan die we deze zomer voor het allereerst aanbieden: familieopstellingen met ondersteuning van aanraking. We voelen beiden dat onze samenwerking een extra dimensie zal geven aan het magische werk dat we nu beiden, los van elkaar, aanbieden. 
We kijken er alvast naar uit om jou te mogen ont-moeten.


Als je tijdens deze reeks een thema tegen komt waarover je meer helderheid wil krijgen, kan je bij mij terecht voor een individuele sessie.
Dit kan zowel live als online en kost 70€/u. 


Als je lichamelijk een bepaalde beweging wil leren maken of een blokkade wil verzachten, ben je bij Kristel aan het juiste adres om jou hierin individueel te begeleiden. 
Kristel Busschaert: https://www.handenhelen.be/ 


Prijs?

Dit is een try-out, dit betekent dat we niet veel inschrijvingsgeld vragen zodat wij vrij zijn om te mogen experimenteren. Graag ontvangen we op het einde jouw feedback. 
60€/2 namiddagen

Over Familieopstellingen

De grondlegger van familieopstellingen is Bert Hellinger. Zijn gedachtegoed komt voort uit het systemisch denken, meer specifiek uit de contextuele systeemtherapie van Nagy (uitgesproken [noche]). Nagy paste zijn theorie voornamelijk toe via gesprekstechnieken en actiepunten voor thuis. Bert Hellinger heeft hier een nieuwe techniek aan toegevoegd, namelijk het opstellen van representanten. Met deze techniek kwam hij in aanraking als hij als missionaris in Zuid-Afrika werkte.


Representanten zijn mensen uit een groep (een workshopgroep of therapiegroep) die iemand voorstellen uit het leven van de cliënt. De cliënt mag de verschillende representanten kiezen en een plaats geven in de ruimte. Vanuit de manier waarop de cliënt de representanten plaats, kan men reeds het één en ander afleiden (bijvoorbeeld: kijkt een koppel naar elkaar of weg van elkaar). De begeleider vraagt aan de representanten naar hun gevoel en attitude tov de anderen.


Het is een techniek dat ons toelaat naar onze onbewuste drijfveren te kijken, die je niet steeds via gesprekstechnieken in het bewuste krijgt. Door het opstellen van iemand zijn familiesysteem, worden de niet-zichtbare spanningen tussen familieleden blootgelegd, die mogelijks invloed hebben op de cliënt. De therapeut tracht om terug harmonie te brengen in het familiesysteem. Ook kan het de cliënt een mogelijks nieuwe houding tonen.


Eender welk thema kan opgesteld worden. Zo noemen de opstellingen die gaan over familierelaties: familieopstellingen en opstellingen die gaan over werk-thema's: organisatieopstellingen. Ook medische (vb: medische klacht waar de dokters geen raad mee weten) of materiële kwesties (vb: verkoop van een huis) kunnen opgesteld worden. In het systemisch gedachtegoed van familieopstellingen gaat men ervan uit dat we beïnvloed worden door onze context.


Ondanks het feit dat we ons niet continu bewust zijn van onze voorouders, hebben zij wel degelijk een invloed op ons. Tijdens de zwangerschap en geboorte krijgen we elk ons pakketje mee. Hierin zitten zowel de talenten van onze voorouders als sommige van hun trauma's. In elk familiesysteem herhalen zich moeilijke thema's, gelukkig steeds een beetje afgezwakt. Als je uit een familie komt waar de vorige generaties gesukkeld hebben met een faillissement, zelfmoord, depressie, seksualiteit ... bestaat de kans dat het ook voor jou een uitdaging is om hiermee om te gaan. Ook positieve eigenschappen kunnen doorgegeven worden: fierheid, een goed instinct om zaken te doen, fijngevoeligheid, gezinsleven, humor ... Tijdens opstellingen kunnen deze dynamieken aan het licht komen.


Ook kan je thema's van je ouders met je meedragen, zonder hiervan bewust te zijn. Als kind ga je gemakkelijk emotionele situaties, die teveel zijn voor je ouders, gaan dragen. Een kind is afhankelijk van zijn ouders en doet, vanuit liefde en overlevingsinstinct, alles binnen zijn mogelijkheden opdat de ouders hun leven zouden aankunnen. Eenmaal volwassen, kunnen deze overlevingsstrategieën hun functie verloren hebben en vooral negatief gaan doorwerken op de persoon in kwestie. Het bewust worden van deze patronen is de eerste stap naar heling.


Familieopstellingen kunnen zowel individueel als in groep plaatsvinden. In groep heb je het nadeel dat jouw specifieke opstelling misschien op dat moment niet aan bod komt. Het grote voordeel is dat een groep meer kan dragen en dat ook anderen hun opstelling een puzzelstukje voor jou kunnen zijn. In een individuele opstellingen van een cliënt kunnen voorwerpen als poppetjes of kussens gebruikt worden (in plaats van representanten) om de verschillende elementen een plaats te geven.