Groepsaanbod

   Ik mag stralen!

In deze reeks vertrek je vanuit je krachtbron ipv vanuit je probleem. Via opstellingen maak je contact met de liefde van je van je eigen wezen. Je wordt uitgenodigd om je kracht en je trauma's te omarmen, om heling uit te nodigen zonder te forceren. Je essentie, je onbewuste weet de weg. Hieraan overgeven vanuit liefde en vertrouwen is een hele opdracht maar werkt helend. Je hele wezen wil niet liever dan terug één worden. Al jouw afgesneden stukken willen terug thuis komen bij jezelf in het hier en het nu. Deze beweging is al aan de gang. Het is aan jou om deze op te merken en het proces en de tijd ervoor nodig, toe te laten. 

In onze opvoeding hebben we geleerd te kijken naar het uiterlijke, naar de materie. In deze reeks ga je intunen op dat deel van jezelf dat niet gematerialiseerd is maar wel heel groots. Eigenlijk wil je ziel stralen door je lichaam en door je persoonlijkheid maar je negatieve ego, bijvoorbeeld in de zin van 'het niet waard zijn', zet hier een rem op. Velen van ons zijn gewoon om te overleven en we hebben ons terug te openen voor het leven, het toe te laten en door ons heen te laten stromen. 

Als groep kunnen we elkaars kracht en schoonheid weerspiegelen. Niet door te helpen vanuit onze persoonlijkheid maar door gewoon 'te zijn', 'jouw verhaal te vertellen' en 'uit te stralen wie je bent'. 

Jij mag in jouw leven in de spotlight staan.
En ja, je bent het waard!

 


Wat is de impact van deze reeks

op je dagelijks leven?

De bedoeling is dat je, na deze reeks, minder vertrekt vanuit wat gefixed moet worden aan jezelf maar dat je meer vertrekt vanuit je positieve kanten, vanuit je eigen talenten en je eigen schoonheid. 

Vanuit onze katholieke achtergrond hebben we geleerd dat we 'lief moeten zijn voor onze naasten' maar niet hoe we lief kunnen zijn voor onszelf. Als je je hart opent en bij jezelf thuis komt ben je automatisch lief voor je medemens, want als je hem/haar bewust kwetst heb je hier zelf ook last van. Ik hoop dat deze cursus je aanmoedigt om jezelf op de eerste paats te zetten en zacht te zijn voor jezelf. Als jij ok bent met wie jij bent, gaat je hulp aan anderen effectiever zijn. 

Je bezit een intelligentie die veel groter is dan je hoofd.
Je lichaam en je energieveld weten precies wat je nodig hebt om te helen. In deze cursus ga je hier meer op in tunen en kan je deze versterkte focus meenemen in je dagelijkse leven. 

Als je meer vanuit positiviteit vertrekt, kan je de flow beter opmerken en toelaten in je leven. Hierdoor trek je meer synchroniciteiten aan en wie weet wat er zich dan toont in je leven ... 


Voor wie?

Deze cursus is voor mensen die reeds met zelfontplooiing bezig zijn.
In je zoektocht naar je volle potentieel, naar je zelfliefde, naar je eigenwaarde, ... kom je de zware energieën tegen van je familiesysteem, van onze maatschappij, van onze geschiedenis en van je eigen kwetsuren. Om aan deze reeks deel te nemen is het goed om hier al bewust mee bezig te zijn.  


Deelnemers aan het woord

Deze reeks heeft me meer innerlijke vrijheid gegeven. Mijn zijn en mijn innerlijke rust heeft zich nog meer ontwikkeld.
Agnes

Ik heb geleerd om mijn trauma's op afstand te bekijken en meer te vertrouwen op mijn helingsproces. Ik heb nieuwe inzichten gekregen over mijn levensthema's en mijn familiesysteem.
Licht en donker kan ik nu meer toelaten.
Karlien

Het deed mij deugd om de verbinding met gelijkgestemden te voelen.
Ik ben heel dankbaar dat ik de aanwezigheid
van de lichtwereld mocht voelen.
Sabrina

Het voelt bevrijdend om via een opstelling iets gespiegeld te worden en er vanop een afstand te mogen naar kijken. Voelen overheerst het verstand. Vanuit een positieve benadering oude patronen herschrijven. Deugddoend!
Ingeborg

Het was een wonderbaarlijk traject. Je ongelooflijke warme rust en veiligheid, raken mijn hart keer op keer. Ik ben je dankbaar voor al het schone dat je mee hebt helpen losmaken in mijn leven. 
Veerle


Waar en wanneer?

Dit is een live cursus die doorgaat in
kasteel Borluut te Sint-Denijs-Westrem,
Kleine Gentstraat 46/b (5km van het St-Pieters-station Gent),
telkens op donderdagnamiddag van 13.30u tot 16.30u:


Begeleiding?

Met maximum 8 deelnemers gaan we aan de slag met opstellingen, elkaars ervaringen delen, bewegingsoefeningen, tekenoefeningen, meditatie, ....  

Als je tijdens deze reeks (of een andere online reeks) een thema tegen komt waarover je meer helderheid wil krijgen, kan je bij mij terecht voor (een) individuele sessie(s). Dit kan zowel live als online en kost 60€/u. 

Ikzelf ben opgegroeid met een terminale vader vanaf m'n 12de. Mijn mama was druk in de weer met zijn verzorging. Voor mij was er weinig aandacht. Dankzij een harttransplantatie (rond mijn 14de) werd mijn papa zijn leven met 10 jaar gerokken. Tijdens deze periode voelde hij zich dikwijls slecht en lag te bed. Ik, als puber, mocht niet entoesiast zijn, niet te wild zijn, niet mijn mening zeggen, want dan kon hij iets krijgen aan zijn hart. Alle dagen kon mijn vader sterven en alle dagen hing de dood boven ons hoofd. Hij is gestorven op mijn 24ste. 
Vandaag, 20 jaar later, heb ik een hele weg afgelegd. Vanaf nu wil ik mezelf enkel nog verder ontplooien vanuit 'een genietend en overvloedig leven' en vooral met heel veel liefde.
Ik ben psychologe, werk reeds 15 jaar met familieopstellingen, ben getrouwd en heb 2 tieners.


Prijs?

225€

Over Familieopstellingen

De grondlegger van familieopstellingen is Bert Hellinger. Zijn gedachtegoed komt voort uit het systemisch denken, meer specifiek uit de contextuele systeemtherapie van Nagy (uitgesproken [noche]). Nagy paste zijn theorie voornamelijk toe via gesprekstechnieken en actiepunten voor thuis. Bert Hellinger heeft hier een nieuwe techniek aan toegevoegd, namelijk het opstellen van representanten. Met deze techniek kwam hij in aanraking als hij als missionaris in Zuid-Afrika werkte.


Representanten zijn mensen uit een groep (een workshopgroep of therapiegroep) die iemand voorstellen uit het leven van de cliënt. De cliënt mag de verschillende representanten kiezen en een plaats geven in de ruimte. Vanuit de manier waarop de cliënt de representanten plaats, kan men reeds het één en ander afleiden (bijvoorbeeld: kijkt een koppel naar elkaar of weg van elkaar). De begeleider vraagt aan de representanten naar hun gevoel en attitude tov de anderen.


Het is een techniek dat ons toelaat naar onze onbewuste drijfveren te kijken, die je niet steeds via gesprekstechnieken in het bewuste krijgt. Door het opstellen van iemand zijn familiesysteem, worden de niet-zichtbare spanningen tussen familieleden blootgelegd, die mogelijks invloed hebben op de cliënt. De therapeut tracht om terug harmonie te brengen in het familiesysteem. Ook kan het de cliënt een mogelijks nieuwe houding tonen.


Eender welk thema kan opgesteld worden. Zo noemen de opstellingen die gaan over familierelaties: familieopstellingen en opstellingen die gaan over werk-thema's: organisatieopstellingen. Ook medische (vb: medische klacht waar de dokters geen raad mee weten) of materiële kwesties (vb: verkoop van een huis) kunnen opgesteld worden. In het systemisch gedachtegoed van familieopstellingen gaat men ervan uit dat we beïnvloed worden door onze context.


Ondanks het feit dat we ons niet continu bewust zijn van onze voorouders, hebben zij wel degelijk een invloed op ons. Tijdens de zwangerschap en geboorte krijgen we elk ons pakketje mee. Hierin zitten zowel de talenten van onze voorouders als sommige van hun trauma's. In elk familiesysteem herhalen zich moeilijke thema's, gelukkig steeds een beetje afgezwakt. Als je uit een familie komt waar de vorige generaties gesukkeld hebben met een faillissement, zelfmoord, depressie, seksualiteit ... bestaat de kans dat het ook voor jou een uitdaging is om hiermee om te gaan. Ook positieve eigenschappen kunnen doorgegeven worden: fierheid, een goed instinct om zaken te doen, fijngevoeligheid, gezinsleven, humor ... Tijdens opstellingen kunnen deze dynamieken aan het licht komen.


Ook kan je thema's van je ouders met je meedragen, zonder hiervan bewust te zijn. Als kind ga je gemakkelijk emotionele situaties, die teveel zijn voor je ouders, gaan dragen. Een kind is afhankelijk van zijn ouders en doet, vanuit liefde en overlevingsinstinct, alles binnen zijn mogelijkheden opdat de ouders hun leven zouden aankunnen. Eenmaal volwassen, kunnen deze overlevingsstrategieën hun functie verloren hebben en vooral negatief gaan doorwerken op de persoon in kwestie. Het bewust worden van deze patronen is de eerste stap naar heling.


Familieopstellingen kunnen zowel individueel als in groep plaatsvinden. In groep heb je het nadeel dat jouw specifieke opstelling misschien op dat moment niet aan bod komt. Het grote voordeel is dat een groep meer kan dragen en dat ook anderen hun opstelling een puzzelstukje voor jou kunnen zijn. In een individuele opstellingen van een cliënt kunnen voorwerpen als poppetjes of kussens gebruikt worden (in plaats van representanten) om de verschillende elementen een plaats te geven.