Online aanbod

Gratis familieopstellings-
meditaties:

.                                                                                                    


Je blije innerlijke kind

Deze familieopstellingsmeditatie gaat omtrent je 'blije en vreugdevolle innerlijke kind'. Eerst geef ik kort uitleg over het concept innerlijk kind. Daarna word je in de meditatie uitgenodigd om contact te maken met je blije en vreugdevolle innerlijke kind. Ik laat je je blije innerlijke kind voorstellen aan je ouders en je beide familiesystemen. Krijg je toestemming om dit deel ten volle te leven? Zo niet, begeleid ik jou om los te komen van hun waarden en normen. En een nog belangrijkere vraag is of je jezelf deze toestemming kunt geven?
Je wordt uitgenodigd om deze vreugde ten volle te integreren in je leven en je lichaam.

Jouw relatie tot jouw ouders

Tijdens deze familieopstellingsmeditatie laat ik je kijken
naar je positie tov de relatie van je ouders. 
Hoe stond jij tov je ouders? Was er dikwijls ruzie of spanning en probeerde je te bemiddelen? Of koos je partij, waardoor je in het energieveld terecht kwam van één ouder? Of keken je ouders niet naar je om en kwam je in de eenzaamheid terecht? Of blijf je zoeken naar een plek om gezien te worden? Of kreeg je dikwijls de schuld en is dit een oude bekende in je huidige leven? Of....
Het kan zijn dat je deze vroeg aangeleerde houding nog steeds verder zet in huidige relaties (werk, partner, vrienden, ....). 
Door je hiervan bewust te worden kan je je bevrijden van deze onderhuidse loyaliteiten en het anders doen.  

Gratis familieopstellingsmeditatie
Het licht versterken over generaties heen

Tijdens deze meditatie laat ik je contact maken met je voorouders, met jezelf en met de toekomstige generaties. Deze keer is het een suggestieve meditatie waar je meerdere zinnen en beelden aangeboden krijgt en waarbij je kan voelen of deze al dan niet resoneren met jou. 
Via dankbaarheid ga je het licht vergroten in jezelf en de andere generaties. Ook word je uitgenodigd om ten volle in het leven te staan, de steun van de vorige generaties toe te laten en te voelen wat dit met je doet. 

Gratis familieopstellingsmeditatie
Corona: ziekte en gezondheid 

Ik neem je mee in een meditatie omtrent de corona-quarantaine. 
In deze visualisatie word je uitgenodigd om te kijken wat deze situatie
bij jou triggert. Ook wordt de link gelegd met de houding tov
ziekte en gezondheid van jezelf en deze van je familiesysteem. 
Het veld wordt gecreëerd om informatie te laten komen
vanuit je onbewuste of je gidsen.

Over Familieopstellingen

De grondlegger van familieopstellingen is Bert Hellinger. Zijn gedachtegoed komt voort uit het systemisch denken, meer specifiek uit de contextuele systeemtherapie van Nagy (uitgesproken [noche]). Nagy paste zijn theorie voornamelijk toe via gesprekstechnieken en actiepunten voor thuis. Bert Hellinger heeft hier een nieuwe techniek aan toegevoegd, namelijk het opstellen van representanten. Met deze techniek kwam hij in aanraking als hij als missionaris in Zuid-Afrika werkte.


Representanten zijn mensen uit een groep (een workshopgroep of therapiegroep) die iemand voorstellen uit het leven van de cliënt. De cliënt mag de verschillende representanten kiezen en een plaats geven in de ruimte. Vanuit de manier waarop de cliënt de representanten plaats, kan men reeds het één en ander afleiden (bijvoorbeeld: kijkt een koppel naar elkaar of weg van elkaar). De begeleider vraagt aan de representanten naar hun gevoel en attitude tov de anderen.


Het is een techniek dat ons toelaat naar onze onbewuste drijfveren te kijken, die je niet steeds via gesprekstechnieken in het bewuste krijgt. Door het opstellen van iemand zijn familiesysteem, worden de niet-zichtbare spanningen tussen familieleden blootgelegd, die mogelijks invloed hebben op de cliënt. De therapeut tracht om terug harmonie te brengen in het familiesysteem. Ook kan het de cliënt een mogelijks nieuwe houding tonen.


Eender welk thema kan opgesteld worden. Zo noemen de opstellingen die gaan over familierelaties: familieopstellingen en opstellingen die gaan over werk-thema's: organisatieopstellingen. Ook medische (vb: medische klacht waar de dokters geen raad mee weten) of materiële kwesties (vb: verkoop van een huis) kunnen opgesteld worden. In het systemisch gedachtegoed van familieopstellingen gaat men ervan uit dat we beïnvloed worden door onze context.


Ondanks het feit dat we ons niet continu bewust zijn van onze voorouders, hebben zij wel degelijk een invloed op ons. Tijdens de zwangerschap en geboorte krijgen we elk ons pakketje mee. Hierin zitten zowel de talenten van onze voorouders als sommige van hun trauma's. In elk familiesysteem herhalen zich moeilijke thema's, gelukkig steeds een beetje afgezwakt. Als je uit een familie komt waar de vorige generaties gesukkeld hebben met een faillissement, zelfmoord, depressie, seksualiteit ... bestaat de kans dat het ook voor jou een uitdaging is om hiermee om te gaan. Ook positieve eigenschappen kunnen doorgegeven worden: fierheid, een goed instinct om zaken te doen, fijngevoeligheid, gezinsleven, humor ... Tijdens opstellingen kunnen deze dynamieken aan het licht komen.


Ook kan je thema's van je ouders met je meedragen, zonder hiervan bewust te zijn. Als kind ga je gemakkelijk emotionele situaties, die teveel zijn voor je ouders, gaan dragen. Een kind is afhankelijk van zijn ouders en doet, vanuit liefde en overlevingsinstinct, alles binnen zijn mogelijkheden opdat de ouders hun leven zouden aankunnen. Eenmaal volwassen, kunnen deze overlevingsstrategieën hun functie verloren hebben en vooral negatief gaan doorwerken op de persoon in kwestie. Het bewust worden van deze patronen is de eerste stap naar heling.


Familieopstellingen kunnen zowel individueel als in groep plaatsvinden. In groep heb je het nadeel dat jouw specifieke opstelling misschien op dat moment niet aan bod komt. Het grote voordeel is dat een groep meer kan dragen en dat ook anderen hun opstelling een puzzelstukje voor jou kunnen zijn. In een individuele opstellingen van een cliënt kunnen voorwerpen als poppetjes of kussens gebruikt worden (in plaats van representanten) om de verschillende elementen een plaats te geven.