Wie is Els Vanthuyne?


  Ik ben psychologe van opleiding en ben ingeschreven op de lijst van de erkende psychologen dat wordt bijgehouden door de psychologencommissie onder het erkenningsnummer 762108963. 

Op deze pagina kan je meer lezen over mijn achtergrond en ook over de technieken die ik graag en automatisch hanteer tijdens sessies en workshops.


Achtergrond

Els Vanthuyne is geboren in 1976 en is enig kind. Haar ouders zijn beiden van Izegem maar ze is geboren in Hasselt, heeft een tijdje in Kampenhout gewoond en tijdens haar 11de levensjaar is ze verhuisd naar Gavere. Tijdens haar studies is Els verknocht geraakt aan Gent en na haar studies heeft ze zich hier gehuisvest. Ze is gehuwd en heeft twee kinderen.
In 1999 is Els Vanthuyne afgestudeerd als klinisch psycholoog (met als major psychoanalyse) aan de Universiteit Gent. 4 jaar later besloot ze om ook het hoofdvak van de bedrijfspsychologie te volgen, namelijk ‘personeelsmanagement’, waarvoor ze ruimschoots slaagde. Daarnaast heeft ze zich bijgeschoold in allerhande nieuwere vormen van begeleiding, zoals familieopstellingen, visualisaties, rouwbegeleiding, traumahealing en coachen, in Open Mind te Lovendegem. Graag combineert ze de wetenschappelijke kennis met de nieuwere vormen van begeleiding.
Gezien haar interesse in groepsdynamieken, is Els ook geïnteresseerd in samenlevingen. Na haar studies heeft zij 6 maanden vrijwilligerswerk gedaan in Honduras (Centraal-Amerika). Daar werkte ze met kinderkankerpatiënten, gedragsmoeilijke kinderen en ouders. Eenmaal terug in België heeft Els Vanthuyne 4 jaar lang gezinnen begeleid met gedragsmoeilijke kinderen in MPI Het Anker te Brugge. Hier is haar interesse ontstaan in het systemisch denken. Deze manier van denken ziet een individu niet als een op-zich-staand gegeven maar als een onderdeel van een context die elkaar wederzijds beïnvloeden. Deze visie werd voor Els een manier van kijken naar de dingen. Jammergenoeg bleek na enkele jaren dat de loutere gesprekstechniek tekort schoot. Na deze job is ze haar gaan bijscholen in creatievere vormen van therapie (zie paragraaf hierboven). Ook op vlak van teamfunctioneren was het een interessante ervaring. Ze heeft aan de lijve ondervonden hoe het er binnen verschillende teams aan toe kan gaan. Sommige waren heel aangenaam om in te werken, terwijl andere teams vierkant draaiden. Voor haar was het achteraf boeiend om te analyseren wat juist het verschil maakte tussen de verschillende teams. Van 2006 tot 2012 werkte Els Vanthuyne aan de Arteveldehogeschool. Meer bepaald doceerde ze de verschillende stromingen binnen de psychologie en gaf ze groepstherapie aan de opleiding voor ‘Creatieve Therapeuten’.
Uiteindelijk is Els zelfstandige geworden. Ondertussen geeft ze reeds een 8-tal jaar familieopstellingen en individuele begeleidingen.

Gebruikte technieken

Mijn universitaire opleiding benaderde de psychologie voornamelijk vanuit rationeel oogpunt. Hier heb ik geleerd om emoties en gebeurtenissen te linken en in een kader te plaatsen. Een kader is nodig om dingen te begrijpen en de bredere context te zien. Een kader zorgt niet voor verandering maar kan wel zorgen voor een geruststelling, vertrouwen, inzicht of motivatie. Ook is een kader interessant om te weten waar je staat, welke weg je reeds hebt afgelegd en waar je naartoe gaat.
Coachen is een manier om via de verstandelijke weg naar onze gevoelens en inzichten te gaan. Eerst zoeken we naar een duidelijke geformuleerde vraag. Eenmaal het doel duidelijk is, bekijken we wat er in de weg ligt en wie of wat je proces kan ondersteunen. Via het stellen van gerichte vragen kom je dichter bij je eigen antwoorden. Belangrijk hierbij is dat de antwoorden uit jezelf komen en dat je er zelf mee aan de slag gaat.
De grondlegger van familieopstellingen is Bert Hellinger. Zijn gedachtengoed komt voort uit het systemisch denken, meer specifiek uit de contextuele systeemtherapie van Nagy (uitgesproken ‘noche’). Nagy paste zijn theorie voornamelijk toe via gesprekstechnieken en actiepunten voor thuis. Bert Hellinger heeft hier een nieuwe techniek aan toegevoegd nl het opstellen van representanten. Representanten zijn mensen uit een groep (een workshopgroep of therapiegroep) die iemand voorstellen uit het leven van de cliënt. De cliënt mag de verschillende representanten een plaats geven in de ruimte. Vanuit de manier waarop de cliënt de representanten plaast, kan men reeds het één en ander afleiden (bijvoorbeeld: kijkt een koppel naar elkaar of weg van elkaar). Het is een techniek dat ons toelaat naar onze onbewuste drijfveren te kijken, die je niet steeds via gesprekstechnieken in het bewuste krijgt. Ook kan het jou een mogelijkse nieuwe houding tonen. Eender welk thema kan opgesteld worden. Zo noemen de opstellingen die gaan over familierelaties: familieopstellingen en opstellingen die gaan over werk-thema’s: organisatieopstellingen. Voor meer info klik HIER.  
Aan de hand van visualisaties kunnen we beelden oproepen uit ons onderbewuste. Als we met vragen zitten weet ons innerlijke zelf daar eigenlijk wel raad mee. Jammer genoeg leren we in onze maatschappij niet om hier contact mee te maken. Beelden oproepen is een mogelijke manier om onze innerlijke wijsheid aan te spreken. Beelden zijn een vertaling van de energie die aanwezig of nodig is.