Visie & missie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderstaande elementen vormen mijn visie en zijn steeds aanwezig in mijn leven en werk:

 

In onze maatschappij ligt de nadruk voornamelijk op het rationele aspect van onze mogelijkheden (diploma, status, wetenschap, …). Onze ratio is inderdaad een krachtig medium maar de mens is meer dan alleen maar verstand. Graag draag ik mijn steentje bij aan de beweging die bezig is om onze creativiteit weer te herontdekken en waarderen. Om in contact te komen met onze creativiteit is het nodig dat we weer leren ‘spelen’ in het leven en leren om ook soms eens gewoon te ‘zijn’ ipv constant te ‘doen’. Als we niet steeds gericht hoeven te zijn op een eindresultaat kunnen we weer in contact komen met de levenslust en de rijkdom dat het ‘spelen’ met zich meebrengt. Als we durven ons enthousiasme te volgen, kunnen we een stapje dichter komen bij onze eigen zingeving, bij datgene dat ons leven betekenis geeft. Sommige stukken hiervan verschillen en sommige lopen parallel met de zingeving die ons is aangereikt vanuit religie, wetenschap, bureaucratie, of andere kaders …
Ons ego is wel eens geneigd om te denken dat we onafhankelijk zijn van anderen. Niets is minder waar. Wij zijn verbonden met anderen (familie, vriendenkring, ….) en worden ook beïnvloed door het grotere geheel zoals de maatschappelijke bewegingen (vb economische crisis), de ecologie (vb klimaatsveranderingen, kernramp in Japan), onze geschiedenis, … Wij leven in een tijdperk dat wij ons meer verbinden met elkaar (vb facebook). Om dingen te bereiken gaan we rapper de handen in elkaar slaan (vb avaaz). Toch is het in deze nieuwe beweging ook belangrijk om in contact te blijven met onze eigen persoon en ons niet te verliezen in het ‘Wij’ of ‘het grotere geheel’. Zoniet kunnen we onze eigen weg niet volgen maar bestaat de kans dat we ons laten leiden door derden (vb ouders, partner, autoriteit, maatschappelijke organisaties, … ).
Als kind, puber en volwassene heb ik altijd de drang gevoeld om onbewuste inhouden van mensen of organisaties naar boven te brengen. Voor mijn omgeving (gezin van herkomst, werkomgeving, relaties, …) was dit minder aangenaam. Uiteindelijk heb ik een context gevonden waar deze eigenschap volledig tot zijn recht mag komen, namelijk mijn werk! Ons onbewuste stuurt ons en zorgt ervoor dat wij bepaalde situaties of omstandigheden aantrekken. Vandaar dat het interessant kan zijn om te weten welke patronen actief zijn. Eenmaal we hier bewust van zijn, kunnen we kiezen of we deze willen behouden of transformeren. Door bewust te worden van wat er onderhuids meespeelt kan je invloed uitoefenen op de hedendaagse wendingen in je leven of organisatie. Graag stimuleer ik mensen om voorbij hun eigen gecreëerde of opgelegde grenzen te gaan en durven kijken.