Supervisie


Supervisie

Aangezien we als psycholoog, therapeut of begeleider enkel onszelf als middel hebben om met mensen te werken, geraken we soms zelf verstrikt in het proces. In een dergelijke situatie is het handig om de visie van een professionele buitenstaander te kunnen consulteren.

Ook als je niet helder weet, hoe je het proces met je cliënt kan verder zetten of op gang kan trekken, kan ik samen met jou licht werpen op de situatie.

Voor de supervisie gebruik ik de opstellingstechniek of mijn persoonlijke ervaring.

 

 

Teambegeleiding

Hoe de balans bewaren zodat het kan stromen in jouw organisatie?

Een onderneming die stroomt:

 • trekt cliënten aan
 • kent een goed teamfunctioneren
 • heeft een correcte verloning van de medewerkers
 • heeft een duidelijke hiërarchie
 • is goed geïntegreerd in zijn omgeving
 • heeft een goede verhouding tussen uitgaven en inkomsten
 • heeft een duidelijke eigenheid en kan, indien nodig, ook inspelen op de veranderende behoeften van de markteconomie

Systemische visie:

Vanuit systemisch oogpunt kunnen we kijken naar wat uw organisatie zwakker of sterker maakt. Wat is de geschiedenis en de context van een onderneming? Waar wil een organisatie naartoe? En wat zijn de onderliggende factoren die niet gezien worden maar wel een invloed hebben op het functioneren van een organisatie?

 

Teamfunctioneren:

In een team draagt een duidelijke hiërarchie bij aan een positief klimaat. Zo niet, kan er bijvoorbeeld sprake zijn van informele leiders. Ook is een duidelijke taakomschrijving nodig. Bij taakoverlapping zou het bijvoorbeeld kunnen dat collega’s met elkaar gaan concurreren. Dit onderling gebekvecht kan een ziekmakend effect hebben. Daarnaast is het voor personeelsleden belangrijk om het gevoel te hebben dat hun werk bijdraagt aan de onderneming. Elk teamlid heeft recht op een plek en de juiste invloed binnen de organisatie.
Elk team bestaat uit bepaalde functies maar los van deze functies heeft een team ook nood aan verschillende karakters die elkaar kunnen aanvullen. Zo zijn er mensen die zich gemakkelijk aanpassen, anderen die graag een kritische noot opwerpen, mensen die graag bemiddelen, doelgerichte personen, … De kunst is om een dergelijk orkest goed te orchesteren zodanig dat de teamleden elkaars kwaliteiten kunnen appreciëren ipv zich te ergeren aan elkaars eigenschappen.

 

Technieken:

 • coachingsgesprek, teamgesprek
 • organisatieopstellingen
 • kernkwadranten, spiegelingen
 • roos van Leary

Voor wie?

 • onderwijs
 • hulpverlening
 • bedrijven
 • andere geïnteresseerden

Door wie?

Als psychologe heb ik inzicht in de structuren of patronen van een organisatie en wat deze positief of negatief kunnen beïnvloeden.

Voor het financiële gedeelte, meer bepaald financiëel advies, carve-outs en integraties, verwijs ik graag door naar de website van mijn man Christophe Van Gampelaere: www.int2.eu en www.GPMIP.com.