Ziekenkas?


 

 

 

Terugbetaling?

In België is de uitoefening van de klinische psychologie en de psychotherapie nog niet wettelijk geregeld. Wel zijn er een aantal mutualiteiten die de prestaties van psychologen gedeeltelijk terugbetalen. Het beste check je zelf eens bij je mutualiteit of de sessie al dan niet gedeeltelijk wordt terugbetaald. Kinderen en jongeren maken meer kans op terugbetaling dan volwassenen.

Goed nieuws:
waarschijnlijk gaat een sessie bij een psycholoog vanaf 1 januari 2016 terugbetaald worden. Een artikel hieromtrent vind je terug op de ‘Home-pagina’, onderaan, bij de rubriek ‘Media’. 

Hieronder vind je mogelijke terugbetalingen van een paar ziekenkassen. Deze lijst is niet volledig en kan veranderen:

 

 

Bond Moyson

Voorwaarden: Voor leden tot 25 jaar. De consultaties moeten plaatsvinden bij psycholoog of psychotherapeut. De terugbetaling gebeurt op basis van een kwijtschrift of een factuur met vermelding van het ondernemingsnummer.
Tussenkomst: De tegemoetkoming bedraagt 50% van de kostprijs, tot 20 euro per beurt, tot 5 beurten per jaar (per rechthebbende).
Procedure: De psycholoog of psychotherapeut vult een beurtenkaart in die u kunt afhalen in een Bond Moyson-kantoor in uw buurt. Na afloop van de behandeling of na vijf beurten kunt u uw kaart afgeven aan het loket of deponeren in een rode Bond Moyson-brievenbus. U krijgt de tegemoetkoming op uw rekening gestort.

 

Partena

Voorwaarden: Jongeren t.e.m. 18 jaar die regelmatig de ziekenfondsbijdrage betalen. De therapiesessies moeten worden uitgevoerd door een erkend psychotherapeut. Het kan gaan over de volgende therapieën: alternatieve therapie, groepspsychotherapie, sociotherapie, PMT/bewegingtherapie, creatieve therapie, psycho-educatie, sociale vaardigheden, systeemtherapie, dramatherapie, ergotherapie, danstherapie, muziektherapie en cognitieve gedragstherapie.
Tussenkomst: Terugbetaling van 15 euro per sessie, met een maximum van 6 sessies per jaar.
Procedure: Het formulier van de mutualiteit laten invullen en afstempelen door een therapeut. Een kleefbriefje van de jongere die de therapie volgde bevestigen. Het ingevulde document terug bezorgen aan de mutualiteit.

 

OZ501

Voorwaarden: Psychotherapie bij kinderen: angststoornissen, fobieën, eetstoornissen, ADHD, autisme, leerstoornissen.
Tussenkomst: een tussenkomst van € 10,00 per zitting. Tot 5 zittingen per persoon per jaar. En daarbovenop voor 5 extra zittingen per gezin/per jaar nog eens € 5,00 . Behandeling door arts of psycholoog.

 

Euromut (aanvullende verzekering)

Voorwaarden: De psycholoog is een master (licentiaat) in de psychologie.
Tussenkomst: Financiële tegemoetkoming van € 10 voor een psychologie-raadpleging. Tot 6 consultaties per kalenderjaar.
Procedure: Om de tussenkomst te verkrijgen moet de rechthebbende de onkostenstaat voorleggen die werd afgeleverd door de psycholoog. Deze onkostenstaat dient de volgende vermeldingen te bevatten : identiteit van de patiënt, identiteit van de verstrekker, hoedanigheid van de verstrekker, aard van de verstrekking, datum van de verstrekking, bedrag ten laste van de patiënt. In geval van meer dan zes sessies dient een medisch getuigschrift dat de BMI/het percentiel van de rechthebbende vermeldt of de ernstige aandoening waar deze aan lijdt, bezorgd te worden.

 

Securex

Voorwaarden: Na trauma, binnen de maand, aanvraag via securex, trauma bevestigd door bevoegde burgerlijke of politionele overheid. Sessies psychotherapie voor kinderen tot en met 18 jaar.
Tussenkomst: tot 5 consultaties
Procedure: factuur psychotherapeut of psycholoog

 

Christelijke Mutualiteit

Enkel voor therapeuten die een overeenkomst hebben met de CM.
Bij mij is dit niet het geval.